Selecteer een pagina

Laatste update  29 oktober 2022

Lees deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de https://www.mijnuitvaartverzekeraar.nl website aangeboden door Mijn Uitvaartverzekeraar (“ons”, “wij”, of  “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang tot of gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden dan mag u de Dienst niet betreden.

Intellectueel eigendom

De Dienst en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van  Mijn Uitvaartverzekeraar en haar licentiehouders.

Koppelingen naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet het eigendom zijn van of gecontroleerd worden door  Mijn Uitvaartverzekeraar.

Mijn Uitvaartverzekeraar heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Mijn Uitvaartverzekeraar

is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij adviseren u met klem de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Disclaimer

Uw gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis. De Dienst wordt geleverd zonder enige vorm van garantie, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestaties.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten.

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Dienst, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij eventueel tussen ons hebben met betrekking tot de Dienst.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij proberen ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door ons bepaald.

Door toegang te blijven zoeken tot of gebruik te blijven maken van onze Dienst nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u de Dienst niet langer te gebruiken.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op. Dat kan via info (at) haemo .nl